Modrý ptáček

v mém srdci je modrý ptáček, který
by chtěl ven
ale já jsem na něj dost tvrdý,
říkám, zůstaň tam, nedovolím,
aby tě někdo
spatřil.
v mém srdci je modrý ptáček, který
by chtěl ven
ale já na něj liju whiskey a vdechuju
cigaretový kouř
a děvky a barmani
a prodavači v potravinách
nikdy nepoznají, že
on
je tam.

v mém srdci je modrý ptáček, který
by chtěl ven
ale já jsem na něj dost tvrdý,
říkám,
zůstaň uvnitř, chceš mě
zasvinit?
chceš podělat mé
práce?
chceš rozvát mé knižní prodeje v
Evropě?
v mém srdci je modrý ptáček, který
by chtěl ven
ovšem jsem příliš chytrý, pouštím ho ven
jen někdy v noci
když všichni spí.
říkám, vím že jsi tam,
tak nebuď
smutný.
pak ho dávám zpátky,
ale trošku si tam už
zpívá, úplně ho nenechávám
zemřít
a spíme spolu
tak
náš
tajný pakt
a je dost hezký
chlapa
rozplakat, ale já
nepláču, ty
jo?

Z anglického originálu Bluebird přeložil v roce 2009 Adam.