Další akademie

jak můžou ještě žít, vidíte je
jak sedí ve starých dveřích
ve špinavých umaštěných čepicích a v teplém oblečení
a nemají kam jít;
s hlavami skloněnými, s rukama
na kolenou čekají.
nebo stojí před misií
700 lidí
klidní jako hovádka
čekají, až budou vpuštěni do kaple
kde budou spát v sedě na tvrdých lavicích
opírat se jeden o druhého
chrápat
a snít;
muži bez prostředků.

v New Yorku
kde je chladněji
a kde po nich jdou jejich vlastní
druzi, si tito muži často zalézají pod chladiče aut,
pijí nemrznoucí směs,
zahřívají se a jsou několik minut vděční, potom
umírají.

ale to je starší
kultura a taky
moudřejší;
tady se škrábou
a čekají,
zatímco na Sunset Boulevard
hipíci a jipíci
stopují v botách
za 50 dolarů.

venku před misií jsem slyšel, jak jeden chlapík říká
durhému:
„John Wayne to vyhrál.“
„Vyhrál co?“ zeptal se ten druhý
a odhodil špačka ubalené cigarety
na ulici.

myslel jsem, že to bylo
docela dobré.