Vepři na obloze

teritorium kosočtverce a teritorium
kříže a teritorium pavouka a teritorium
řezníka
děleno teritoriem tebe a mě
odečteno od teritoria matematické
reality
násobeno těmi náhrobními kameny
v měsíčním světle

jen tak pokračovat
je větší zázrak než sám cyklus života
a smrti, chci říct
pokračovat proti zbytečnosti –
je to jiné než žití,
řekněme způsob, jak žije moucha;
mozek nám skýtá dostatek světla, abychom poznali
že žití je přinejlepším jen obratná
oběť. přinejhorším jsou to
vepři na obloze.

teritorium látající jehly
teritorium sklenice od hořčice
teritorium vzteklých psů a okoralé lásky

teritorium tebe a mě

každý večer sehnutý jako hrot připínáčku
který už nejde
zatlačit
každý polibek naděje na návrat k prvnímu polibku
každý šuk totéž
každý člověk přibitý ke zmenšujícím se
výnosům
jsme otroci nadějí, které se změnily
na odpadky
zatímco podle jízdního řádu přijíždí
naše stáří.

teritorium setkávání a loučení
teritorium tebe a mě
smrt přijela podle jízdního řádu
za nedělního odpoledne, a,
jako vždycky,
byla snadnější, než jsme si mysleli
že bude.