Můj přítel william

můj přítel William je šťastný muž:
chybí mu představivost trpět

zůstal ve své první práci
se svou první ženou

ujede autem 50 000 mil
aniž se mu pokazí brzda

tančí jako labuť
a má ty nejkrásnější nejprázdnější oči
tímto směrem od El Pasa

jeho zahrada je ráj
podrážky bot má vždycky rovné
a stisk má pevný

lidi ho milují

až můj přítel William umře
jen sotva to bude v nepříčetnosti nebo na rakovinu

jen se mihne kolem ďábla
a přímo do nebe

dnes večer ho uvidíte na večíku
jak se usmívá
nad martini

blažený a rozkošný
zatímco mu bude někdo
šukat manželku
v koupelně.