Vyrovnaný jedinec je šílený.
Charles Bukowski

Beat generation, nazývaná zbitá nebo blažená generace, je umělecké a literární hnutí. Vzniklo po druhé světové válce, týká se téměř výhradně Spojených států. Podstatou beatniků je revolta proti tradičnímu způsobu života, proti tradiční literární formě. Snahou bylo nalézt vlastní styl, který se vyznačoval především popisu svých zážitků – toulání, happeningy, drogy, alkohol...

V poezii se autoři soustředili na hledání vztahu mezi autorem a čtenářem, proto začali svoji poezii veřejně recitovat, nejdřív různě po hospodách a kavárnách, poté i na velkých shromážděních. Básně byly často doprovázeny jazzovou hudbou.

Autoři byli mnohdy ovlivněni asijským náboženstvím a filosofií, které většinou brali velmi volně, někdy si je i krapet upravili. Asi nejoblíbenější byl zen-buddhismus.

Pokud těchto pár skromných řádků neukojilo vaši zvědavost, více o beatnicích se dozvíte na adrese www.beatnici.mysteria.cz.

Mnou vytvořené stránky o jediném českém beatnikovi Václavu Hraběti naleznete na vaclavhrabe.unas.cz.